Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό μας αποτελείται από πτυχιούχους δασκάλους και καθηγητές, με μεγάλη πείρα και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών και διαχείρισης του εκπαιδευτικού λογισμικού που χρησιμοποιεί το φροντιστήριό μας.

Παράλληλα, το Αναγνωστήριο συνεργάζεται με διακεκριμένους ψυχολόγους, αναπτυξιολόγους, λογοθεραπευτές, δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.