ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Αναγνωστήριο αποτελεί ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο που φιλοδοξεί να καλύψει τις πλείστες μαθησιακές ανάγκες προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων. Το Αναγνωστήριο προσφέρει τα μαθήματα της Καθημερινής Προετοιμασίας για μαθητές Δημοτικού, των Αγγλικών, των Ρωσικών, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Ελληνικών , των Μαθηματικών, της Λογιστικής, της Πολιτικής Οικονομίας και της Ζωγραφικής όλων των επιπέδων και ηλικιών χωρίς να δίνεται στο μαθητή επιπρόσθετη εργασία για το σπίτι. Η ύλη όλων των μαθημάτων διεξάγεται στην τάξη έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και οι γονείς να μην αναγκάζονται να αναλαμβάνουν το ρόλο του «Συνεκπαιδευτή». Η ραγδαία πρόοδος των μαθητών του φροντιστηρίου μας αποδεικνύει τη σωστή και οργανωμένη δουλειά μας. Η παρουσίαση των μαθημάτων στην τάξη γίνεται με την πρωτοποριακή χρήση διαδραστικού πίνακα.

Συγκεκριμένα, το Αναγνωστήριο παρέχει:

 

 • Καθημερινή προετοιμασία για μαθητές Δημοτικού
 • Ενισχυτική διδασκαλία για κάλυψη μαθησιακών αδυναμιών
 • Αγγλικά όλων των επιπέδων
 • Αγγλικά για Ρωσόφωνους
 • Ρωσικά όλων των επιπέδων (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ICT όλων των επιπέδων
 • Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά όλων των επιπέδων
 • Μαθηματικά όλων των επιπέδων
 • Λογιστική
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ζωγραφική – Κατασκευές με τη χρήση πλειάδας υλικών και τεχνικών (νερομπογιές, πηλός, χαρτοκοπτική, ψηφιδωτό, χαρακτική κτλ)
 • Πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας (Ηλ. Υπολογιστές, Διαδραστικοί πίνακες, Εποπτικό Υλικό)
 • Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ιδιωτικά σχολεία
 • Ολιγομελή και private τμήματα
 • Συνεργασία με ψυχολόγους, ειδικούς εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, αναπτυξιολόγους και άλλους παιδαγωγικούς φορείς

Copyright © 2013. All Rights Reserved.